No š.g. 6. līdz 8.oktobrim biedrības „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO" projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācija kapacitātes stiprināšana" ietvaros biedrības valdes priekšsēdētāja Ingrīda Smuškova un valdes locekle Daina Vinklere devās uz Glāzgovu (Skotija, Lielbritānija), lai tiktos ar asociācijas The European Union of Tourist Officers (EUTO) prezidenti Liz Buchanan, un pārrunātu LATTŪRINFO un EUTO tālākās sadarbības formas, kā arī iepazītos ar aģentūras VisitScotland pieredzi sociālā tūrisma jomā. 
Lai pārrunātu LATTŪRINFO un VisitScotland sadarbības iespējas, tikšanās notika arī ar VisitScotland tūrisma apmācību projektu vadītāju Karen Donnelly, kas specializējusies tūrisma apmācību, vadības un kvalitātes projektu izstrādē un administrēšanā Skotijas, Lielbritānijas un Eiropas projektu līmenī.
Tikšanās rezultātā abas puses vienojās, ka, lai arī EUTO situācija šobrīd ir sarežģīta (biedrība pārdzīvo finansiālu un saturisku krīzi), abpusējā sadarbība starp LATTŪRINFO un EUTO tiks turpinātas, plānojot gan kopīgus pieredzes apmaiņas pasākumus un projektus, gan starp atsevišķiem EUTO biedriem, piemēram, ar VisitScotland. Tie varētu būt gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pieredzes apmaiņas un izglītības projekti tūrisma informācijas sniedzējiem un attīstības plānotājiem. Kā tuvākās tēmas definētas pieredzes apmaiņas braucieni un apmācību projekti par sociālo tūrismu un pieejamību, ņemot par pamatu aģentūras VisitScotland līdzšinējo un šobrīd to realizējamo projektu par tūrisma pieejamību Skotijā, kā arī Anglijas nacionālās tūrisma aģentūras VisitEngland pieredzi pieejama tūrisma projektu realizācijā. Tā varētu būt arī tūrisma informācijas sniedzēju speciālistu apmācību programmas pēc VisitScotland izstrādātās metodikas apguve un pielāgošana Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju darbībā.
Tikšanās laikā LATTŪRINFO pārstāvji apmeklēja arī VisitScotland izveidotos tūrisma informācijas centrus un iepazinās ar to darbības plānošanu, kvalitatīvu pakalpojumu veidošanas un virzīšanas aktivitātēm, kā arī VisitScotland tūrisma informācijas sniedzēju darbības metodisko materiālu par tūrisma informācijas sniedzēja ikdienas darba organizāciju.

Tikšanās bija viena no LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas īstenotā projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācija kapacitātes stiprināšana" aktivitātēm, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Sociālās integrācijas fonds.

Sagatavoja:
Ingrīda Smuškova,
LATTŪRINFO valdes priekšsēdētāja
logo esf sif es l tva
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO.
Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF