logo esf sif es l tva
Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija „Lattūrinfo" sadarbībā ar Vidzemes tūrisma asociāciju š.g.18. decembrī Rīgā, Ekonomikas ministrijā (zāle - 224.kab) rīko konferenci „Tūrisma informācijas sniegšana un sociālais tūrisms Latvijā", kura tiek organizēta projekta „SOCIĀLĀ TŪRISMA ATTĪSTĪBA UN IDEJAS IEVIEŠANA LATVIJĀ. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Konferencē atskatīsimies uz Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju pieredzi un paveikto divdesmit gadu laikā. Dalīsimies arī pieredzē ar jauniegūto informāciju par pieejama tūrisma veidošanu, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumos Šveicē un SanMarino. Konferences noslēgumā paredzēta rokasgrāmatas prezentācija, kas arī izstrādāta šī projekta ietvaros, lai palīdzētu ikdienas darbā tūrisma informācijas sniedzējiem. Daļa rokasgrāmatas tapusi, pateicoties projektā gaitā tapušajam pētījumam par to, kādā situācijā atrodas Latvijas tūrisma informācijas sniedzēji. Pētījuma veikšanas laikā pētīti tūrisma informācijas sniedzēji un veikti priekšlikumi to darbības uzlabošanai gan praktiski, gan raugoties arī no juridiskā skatu punkta.

LATTŪRINFO 2013.gadā saņēma atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sociālā tūrisma attīstības projektam „SOCIĀLĀ TŪRISMA ATTĪSTĪBA UN IDEJAS IEVIEŠANA LATVIJĀ. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana". Projekta mērķis bija attīstīt un ieviest sociālā tūrisma ideju Latvijā, paaugstinot LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas administratīvo kapacitāti, panākt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību un pārstāvniecību tūrisma politikas plānošanas, lēmumu pieņemšanas un ieviešanas procesā nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, pilnveidot publiskā pakalpojuma sniegšanas kapacitāti un kvalitāti, ieviešot 21.gadsimta sociālā tūrisma filozofiju „tūrisms visiem".

Konferences programma- LEJUPIELĀDĒT

Reģistrēšanās konferencei līdz 16. decembrim- ATVĒRT REĢISTRĀCIJU

Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF