2020.gada novembrī (16.11.-30.11.2020) Ekonomikas ministrijas (EM) Nozaru politikas departaments (vecākā eksperte Ilona Kalniņa un referente Dace Butāne) sadarbībā ar Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociāciju LATTŪRINFO organizēja aptauju Latvijas pašvaldībām par tūrisma informācijas sniegšanu pašvaldībās

Kā pētījuma problēmu EM definēja Latvijā pastāvošo tūrisma pārvaldības, organizēšanas un realizācijas sadrumstalotību, iztrūkstošo informācijas un labās prakses pārnesi, kas varētu sekmēt darba optimizāciju un rezultātus un tūrisma pārvaldības, organizēšanas un realizācijas atdeves datu trūkumu vai datu nesamērojamību starp dažādām pašvaldībām, apgrūtinot datu apkopošanu un sekmīgu analīzi turpmākās tūrisma politikas plānošanas procesā.

Aptaujas mērķis, ko definēja EM, bija apzināt tūrisma organizācijas uzbūvi un kapacitāti kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājos pašvaldībās Latvijā, novērtēt tūrisma plānošanā, organizācijā un realizācijā ieguldītos līdzekļus, apzināt tūrisma organizācijas struktūru ieviestos un realizētos ieguldījumu atdeves mērījumu mehānismus ar mērķi izstrādāt vienotu sistēmu, kā arī apkopot informāciju par dažādu reģionu un pašvaldību iniciatīvām tūrisma pārvaldes, organizēšanas un realizācijas procesos, nodrošinot labās prakses pārnesi.

Aptaujas sagatavotājs bija Ekonomikas ministrija, kas sagatavoja gan anketas jautājumus, gan tās online aizpildīšanas anketu. Anketas izplatītājs bija biedrība “Latvijas Tūrisma informācijas centru asociācija LATTŪRINFO".

Aptaujas anketa izplatīta online, nodrošinot ievāktās informācijas automātisku uzskaiti. Anketa izplatīta visām 119 Latvijas pašvaldībām, taču tās aizpildījušas 87 pašvaldības.

Šo apkopojumu veidojusi biedrība “Latvijas Tūrisma informācijas centru asociācija LATTŪRINFO”, jo nav saņēmusi EM apkopojumu.

Ar aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties šeit

Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF