Par LATTŪRINFO biedru var būt juridiskas un fiziskas personas, kuru darbs tieši saistīts ar informācijas sniegšanu par tūrisma iespējām Latvijā, kā arī personas, kas kādreiz strādājušas kādā tūrisma informācijas sniedzēja organizācijā un pēc šī darba atstāšanas joprojām aktīvi interesējas par šīs tūrisma jomas aktualitātēm un kvalitātes celšanu. Par LATTŪRINFO biedru uzņem katru juridisko un fizisko personu individuāli, pamatojoties uz tās valdības institūcijas (vadītāja) rakstisku iesniegumu. Iesniegumā jānorāda apņemšanās ievērot Biedrības Statūtus, pildīt pilnsapulces un valdes lēmumus, kā arī aktīvi iesaistīties biedrības darbībā un maksāt biedru naudu.

pdfBiedru saraksts

pdfValdes locekļu saraksts

pdfKā kļūt par biedru?

pdfBiedru naudas apmērs 2021.gadā

Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF