logo esf sif es l tva
Šī gada 19. un 20. novembrī Sanmarīno Republikā, Sanmarīno notika Pirmā Pasaules tūrisma organizācijas rīkotā konference veltīta tūrisma pieejamībai-“1st UNWTO Conference on Accessible Tourism in Europe”.
Konferences gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar universālā dizaina un pieejamības nodrošināšanas labajiem piemēriem dažādās Eiropas valstīs, īpašu uzmanību pievēršot vēsturiskajām vietām un pieminekļiem, vienlaikus tos saglabājot un veicinot to pieejamību.

Konferencē piedalījās ap 200 dalībnieku no 31 valsts. Dalība konferencē pārstāvjiem no Latvijas Ilzei Millerei (Limbažu TIC), Guntai Zaķītei (Turaidas muzejrezervāts), Annai Kupčai un Jānim Sijātam (Vidzemes tūrisma asociācija) tika nodrošināta projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijas LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācija kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Konferencē tika uzsvērts, ka tūrisma pieejamība nav jēdziens, kas attiecināms tikai runājot par kādu šauru mērķauditoriju. Tieši otrādi – pieejamības mērķis ir novērst jebkādus apstākļus, kas ierobežo ikvienu, īstenojot ideju – tūrisms visiem. Praksē bieži vien lielākās barjeras tūrismā ir nevis fiziskās vai monetārās, bet gan attieksmes barjeras. Vairāki referenti uzsvēra, ka tūrisma pieejamības jēdziens varētu tik aizstāts ar vārdu “kvalitāte”, saprotot, ka augsta kvalitāte paredz individuālu attieksmi un konkrētās personas vajadzību ievērošanu. Vēl viens atslēgas vārds, kas tika bieži pieminēts ziņojumos, bija “attieksme”. Ir saprotams, ka ne visu tūrisma objektos var padarīt 100% pieejamu, bet ar īpašas attieksmes izrādīšanu dažkārt var likvidēt vai vismaz mazināt fizisko barjeru radītās problēmas.  Tika uzsvērts, ka arvien vairāk tiek novērtēts pieejama tūrisma ekonomiskais potenciāls. Konferencē pārstāvētās valstis Itālija, Sanmarīno, Turcija, Portugāle, Lielbritānija, Bulgārija, Vācija visaugstākajā līmenī atzina pieejama tūrisma attīstības nepieciešamību valstī, tā stiprinot valsts konkurētspēju, prestižu un tūrisma nozares ekonomisko pienesumu.

Konferences gaitā uzmanība tika pievērsta arī vairākiem citiem jautājumiem: piemēram – Kādas iespējas piedzīvojumam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var dot pilsētas ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, pielāgojot infrastruktūru, vienlaicīgi nemazinot vietas autentiskumu? Kādas ir sadarbības iespējas starp valsti, nevalstiskajām organizācijām un privāto iniciatīvu, realizējot pieejamības stratēģijas? Moderno tehnoloģiju un inovāciju iekļaušana pieejamības problēmu risināšanā u.c. Konferencē tika runāts arī par apmācību nepieciešamību nozarē strādājošajiem, it īpaši tiem, kas ikdienā tiekas ar tūristiem. Ziņojumu tēzes un atsevišķu valstu labās prakses piemēri lasāmi konferences mājas lapā:http://www.sanmarinoaccessibletourism.com

Atklājot konferenci, UNWTO ģenerālsekretārs Taleb Rifai uzsvēra, ka Eiropa šajā jomā var būt atbildības un ētikas līderis, kas rāda piemēru citiem pasaules reģioniem. Konferences noslēgumā nozīmīgākās atziņas un tālākās attīstības virzieni tika apkopoti un izteikti tūrisma pieejamībai veltītajā Sanmarīno deklarācijā.

Konferences dalībnieki iepazīstot Sanmarīno piedāvājumuKonferences dalībnieki iepazīstot Sanmarīno piedāvājumu

Sanmarīno kā vieta pirmajai konferencei, kas veltīta tūrisma pieejamības jautājumiem, izvēlēta likumsakarīgi. 2008. gadā Sanmarīno tika iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Augstais novērtējums sekmēja uzsāktās aktivitātes tūrisma pieejamības veicināšanā. 2013. gadā Sanmarīno saņēma Eiropas atzinību starptautiskajā EDEN konkursā, kas tika veltīts tūrisma pieejamībai. Lai gan Sanmarīno Republika neietilpst Eiropas Savienībā, paveiktais tajā, realizējot projektu “Sanmarīno: viesmīlība bez robežām”, pēc Itālijas valsts ieteikuma tika atzīmēts ar īpašo EDEN nomināciju.  Projekts “Sanmarīno: viesmīlība bez robežām” realizēts aktīvi darbojoties organizācijai Consorzio San Marino 2000kas apvieno 34 tūrismā iesaistītus uzņēmumus – viesnīcas, restorānus, transporta pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Projekts aptver trīs darbības fāzes. Pirmajā fāzē tika apzinātas jau esošās iespējas, uz kartes izveidoti maršruti un to apraksti ar praktiskām norādēm. Tika apzinātas nepieciešamības dažādām invaliditātes grupām un noteiktas rīcības un darbības virzieni, kas attiecīgi jāpapildina. Otrajā fāzē tika aktivizēta sadarbība ar tūrisma operatoriem, veiktas apmācības un praktiski treniņi darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Trešajā fāzē notiek projekta popularizēšana un arvien plašākas auditorijas iesaistīšana, kā arī turpinātas apmācības. Paveiktais projektā un praktiski noderīgā informācija Sanmarīno apmeklētājiem iegūstama mājas lapā www.sanmarinoforall.com

Konferences dalībniekiem tika dota iespēja arī praktiski novērtēt paveikto vairāk nekā 3 stundu garā ekskursijā pa Sanmarīno ar vietējo gidi, kura profesionāli vadīja internacionālo grupu.  Grupā bija dalībnieki gan ratiņkrēslos, gan ar redzes traucējumiem, kuriem bija iespēja kopā ar visiem pārvietoties pa kalnaino pilsētu, iekļūt ēkās, aptaustīt eksponātus, iepazīt kultūras mantojumu un piedzīvot to, ko pilsēta piedāvā saviem viesiem.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Zaķīte

Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF