Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO ir profesionāla sabiedriska organizācija, kas dibināta 1996.gadā un apvieno juridiskas un fiziskas personas, kuras mērķis ir attīstīt un veicināt tūrisma industriju Latvijas Republikā. LATTŪRINFO darbības mērķis ir attīstīt un veicināt tūrisma industriju Latvijas Republikā. Galvenie darbības virzieni un uzdevumi piedalīties vienotas tūrisma informācijas sistēmas izveidē Latvijā, veicināt savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu starp informācijas sniedzējiem, valsti, pašvaldībām un uzņēmējiem, veicināt tūrisma informācijas centru un biroju darbinieku kvalifikācijas celšanu un profesionālo apmācību, veicināt tūrisma informācijas savlaicīgu un precīzu nodošanu patērētājam. LATTŪRINFO šobrīd ir 38 biedri. Kopš 2002.gada asociācija ir EUTO (European Union of Tourism Officers) biedrs.

pdfStatūti

pdfPar asociācijas biedru naudu

Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF